Rīgas Tehniskā universitāte

Sporta katedra

Sports » Brīvās izvēles priekšmets Sports

Brīvās izvēles priekšmets Sports

Studenti no 2. kursa var pieteiktes uz brīvās izvēles priekšmetu SPORTS pilna un nepilna laika studiju formas.

Pieteikties var pie fakultātes lietvedes vai sporta katedrā:

  • par kredītpunktiem priekšmetu katalogā, izdrukājot anketu, kura ir jāiesniedz fakultātes lietvedībā
  • par samaksu Eur60,- sporta katedrā pie lietvedes un 2KP var iegūt tikai uz 1 mācību semestri.

Brīvās izvēles priekšmeta sports kodi:

 HFA102 basketbols  HFA110 ārstnieciskā vingrošana
 HFA103 volejbols HFA111 vieglatlētika
 HFA104 aerobika  HFA112 futbols  
 HFA105 atlētiskā  vingrošana  HFA113 izlase
 HFA106 bokss  

 HFA107 peldēšana

Peldēšanas laiki :
Pirmdienās no 16.15
Otrdienās no 11.45
Ceturtdienās no 15.30
Piektdienās no 14:00

 
 HFA108 cīņa  
   

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kas ir kredītpunkts (KP)?

Tas ir studenta darba apjoma mērs. Viens kredītpunkts atbilst 40 stundām studenta darba – ietverot gan kontaktstundas (lekcijas, laboratorijas darbi, praktiskie darbi, semināri) universitātē, gan patstāvīgo darbu.

Kas ir brīvās izvēles priekšmets?

Katrā studiju programmā ir paredzēti kredītpunkti brīvās izvēles vai tā saucamajiem C daļas studiju priekšmetiem. C daļas priekšmetiem atkarībā no studiju programmas tiek atvēlēti no 2 līdz 6 KP. Studentam ir tiesības brīvi izvēlēties, kādus studiju priekšmetus apgūt. Šos priekšmetus drīkst apgūt ne tikai RTU, bet arī citās augstskolās, to iepriekš saskaņojot ar studiju programmas direktoru.

 

Meža iela 1A, Rīga, Latvija


Lapa atjaunota: 16.08.2016 12:54:37
Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur RTU BIF BISC
Rīgas Tehniskā universitāte, 2016