Rīgas Tehniskā universitāte

Sporta katedra

Atbildība

Atbildība

  • Materiāliem, kas ievietoti šajā lapā, ir vienīgi informatīvais un mācību raksturs, kas sevī ietver faktu un informācijas vākšanu, apkopošanu, aprakstīšanu un to sniegšanu plašākai sabiedrībai
  • Lapas uzdevums ir ziņot un rakstīt par izglītību un sportu un popularizēt tos.
  • Visa informācija un materiāli ir ievietoti lapā "kā tie ir" saņemti, un optimizēti internetam.
  • Ja materiāli, kas izvietoti lapā, pārtrauc kāda autortiesības, tie tiks nekavējoties izņemti no mājas lapas.
  • Interneta mājas lapa nodrošina publisku pieeju vispārējai informācijai par RTU HI, tās darbību un mērķiem, kā arī par aktualitātēm.

Lūgumus, priekšlikumus, sūdzības, kā arī jautājumus par RTU HI Sporta katedras interneta mājas lapu sūtīt uz e-pastu Aleksandram Miņinam

Meža iela 1A, Rīga, Latvija


Lapa atjaunota: 20.10.2016 15:50:31
Mājas lapu izstrādā SIA X IT un uztur RTU BIF BISC
Rīgas Tehniskā universitāte, 2016